ຜ້າອ້ອມຫລົງຍຸກ

ມາຄົບທັງເສື້ອ ຜ້າ ໜ້າ ຜົມ ໃນແບບ vintage ສຸດຄຼາສສິກ